Frågor- Frågesvar landstingsfullmäktige 2016-02-24