Kompletterande handlingar landstingsfullmäktige 2016-09-28