Protokoll 2015

Landstingsfullmäktige

2015-11-18--19 - Protokoll
2015-11-18--19 - Protokoll
omedelbar justering
2015-09-30 - Protokoll
2015-06-03 - Protokoll 
§ 44, 45, 50, 57
2015-06-03 - Protokoll
2015-03-11 - Protokoll

2015-11-18--19 - Protokollsbilagor
2015-09-30 - Protokollsbilagor
2015-06-03 - Protokollsbilagor
Landstingssstyrelsen 

2015-12-14 - Protokoll
2015-11-18 - Protokoll
2015-10-28 - Protokoll
2015-10-14 - Protokoll
2015-09-16 - Protokoll
2015-06-09 - Protokoll
2015-05-06 - Protokoll
2015-03-31 - Protokoll
2015-02-11 - Protokoll

2015-12-14 - Protokollsbilagor
2015-10-28 - Protokollsbilagor
2015-10-14 - Protokollsbilagor
2015-09-16 - Protokollsbilagor
2015-06-09 - Protokollsbilagor
2015-05-06 - Protokollsbilagor

2015-02-11 - Protokollsbilagor

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

2015-12-11 - protokoll
2015-10-15 - protokoll gemensamt delegationsmöte
2015-10-15 - Protokoll
2015-05-08 - Protokoll
2015-02-26 - Protokoll

Delegationen för psykiatrivård

2015-12-11 - Protokoll
2015-10-15 - protokoll gemensamt delegationsmöte
2015-10-15 - Protokoll
2015-09-17 - Protokoll
2015-05-08 - Protokoll
2015-02-26 - Protokoll

Delegationen för primärvård och folktandvård

2015-12-11 - Protokoll
2015-10-15 - Protokoll
gemensamt delegationsmöte
2015-10-15 - Protokoll
2015-06-16 - Protokoll
2015-02-26 - Protokoll

2015-12-11 - Protokollsbilagor


2015-10-15 - Protokollsbilagor

2015-02-26 - Protokollsbilagor

Folkhälsoutskottet

2015-11-13 - Protokoll
2015-09-02--03 - Protokoll
2015-05-13 - Protokoll
2015-02-27 - Protokoll 
2015-11-13 - Protokollsbilagor
2015-09-02--03 - Protokollsbilagor
2015-05-13 - Protokollsbilagor
2015-02-27 - Protokollsbilagor

Folkhögskolestyrelsen

2015-12-15 - Protokoll
2015-09-18 - Protokoll
2015-06-16 - Protokoll
2015-03-04 - Protokoll 

Forsknings- och utvecklingsdelegationen

2015-09-15 - Protokoll
2015-02-20 - Protokoll

Funktionshinderrådet

2015-12-04 - Protokoll
2015-10-13 - Protokoll
2015-05-22 - Protokoll
2015-02-06 - Protokoll

Medborgarutskottet

2015-11-27 - Protokoll
2015-10-02 - Protokoll
2015-05-13 - Protokoll
2015-02-24 - Protokoll

Patientnämnden

2015-11-24 - Protokoll
2015-09-01 - Protokoll
2015-06-10 - Protokoll
2015-04-14 - Protokoll
2015-02-25 - Protokoll

Pensionärsrådet

2015-12-02 - Protokoll
2015-10-07 - Protokoll
2015-05-11 - Protokoll
2015-02-05 - Protokoll

2015-10-07 - Protokollsbilagor 
2015-05-11 - Protokollsbilagor

Trafikstyrelsen

2015-12-17 - Protokoll
2015-11-05 - Protokoll
2015-09-07 - Protokoll
2015-05-21 - Protokoll
2015-03-26 - Protokoll
2015-01-27 - Protokoll