Protokoll 2016

Landstingsfullmäktige

2016-11-23--24 - Protokoll
2016-09-28 - Protokoll
2016-05-25 - Protokoll
2016-02-24 - Protokoll

2016-11-23--24 - Protokollsbilagor
2016-09-28 - Protokollsbilagor
2016-05-25 - Protokollsbilagor
2016-02-24 - Protokollsbilagor

Landstingssstyrelsen 

2016-12-07 - Protokoll
2016-12-07 - Protokoll
omedelbar justering
2016-10-31 - Protokoll
2016-10-04 - Protokoll
2016-10-04 - Protokoll
omedelbar justering
2016-09-07 - Protokoll
2016-06-07 - Protokoll
2016-04-26 - Protokoll
2016-03-30 - Protokoll
2016-02-24 - Protokoll
2016-02-03 - Protokoll
2016-10-31 - Protokollsbilagor
2016-06-07 - Protokollsbilagor
2016-04-26 - Protokollsbilagor
2016-03-30 - Protokollsbilagor

2016-02-03 - Protokollsbilagor

Delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård

2016-12-08 - Protokoll
2016-10-26 - Protokoll
2016-05-10--11 - Protokoll
2016-02-10 - Protokoll

Delegationen för psykiatrivård

2016-12-08 - Protokoll
2016-10-26 - Protokoll
2016-05-11 - Protokoll
2016-02-10 - Protokoll

Delegationen för primärvård och folktandvård

2016-12-08 - Protokoll
2016-10-26 - Protokoll
2016-05-11 - Protokoll
2016-02-10 - Protokoll

2016-12-08 - Protokollsbilagor
2016-10-26 - Protokollsbilagor
2016-05-11 - Protokollsbilagor
2016-02-10 - Protokollsbilagor

Folkhälsoutskottet

2016-06-01 - Protokoll
2016-02-19 - Protokoll
2016-06-01 - Protokollsbilagor
2016-02-19 - Protokollsbilagor

Folkhögskolestyrelsen

2016-12-09 - Protokoll
2016-09-30 - Protokoll
2016-06-10 - Protokoll
2016-03-04 - Protokoll

Forsknings- och utvecklingsdelegationen

2016-12-19 - Protokoll
2016-09-02 - Protokoll
2016-06-14 - Protokoll
2016-01-26 - Protokoll
2016-12-19- Protokollsbilagor
2016-09-02 - Protokollsbilagor
2016-06-14 - Protokollsbilagor
2016-01-26 - Protokollsbilagor

Funktionshinderrådet

2016-12-02 - Protokoll
2016-09-29 - Protokoll
2016-05-26 - Protokoll
2016-02-04 - Protokoll

2016-12-02 - Protokollsbilagor
2016-09-29 - Protokollsbilagor
2016-05-26 - Protokollsbilagor

Kulturnämnden

2016-11-30 - Protokoll
2016-09-05 - Protokoll
2016-09-05 - Protokoll
omedelbar justering
2016-05-03 - Protokoll
2016-02-26 - Protokoll

2016-11-30 - Protokollsbilagor


2016-05-03 - Protokollsbilagor

Medborgarutskottet

2016-10-26 - Protokoll
2016-05-19 - Protokoll
2016-02-18 - Protokoll

Patientnämnden

2016-11-29 - Protokoll
2016-09-13 - Protokoll
2016-06-14 - Protokoll
2016-04-12 - Protokoll
2016-02-25 - Protokoll

Pensionärsrådet

2016-12-09 - Protokoll
2016-10-12 - Protokoll
2016-05-31 - Protokoll
2016-02-11 - Protokoll

2016-12-09 - Protokollsbilagor
2016-10-12 - Protokollsbilagor
2016-05-31 - Protokollsbilagor 
2016-02-11 - Protokollsbilagor

Trafikstyrelsen

2016-12-15 - Protokoll
2016-11-03 - Protokoll
2016-09-07 - Protokoll
2016-06-15 - Protokoll
2016-04-27 - Protokoll
2016-02-17 - Protokoll