Bilagor delegationen för primärvård och folktandvård 2016-10-26