IT Serviceunderhåll 11/1

2018-01-08

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Torsdagen den 11 januari mellan klockan 18.00 till 03.00 sker servicearbete. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Landstinget