Driftunderhåll 26 april

2018-04-23

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Torsdagen den 26 april mellan klockan 18.00 till 03.00 sker ett planerat driftunderhåll. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Landstinget.