Cosmic R8.1-utbildning för hyrpersonal

Här finns den information du som hyrpersonal behöver för att logga in och använda e-learningen för Cosmic R8.1.

Inhyrd personal ska, i enlighet med avtal, gå igenom utbildning av Cosmic R8.1 innan tjänstgöringens start för att underlätta dennes arbete i Cosmic, detta då ett korrekt användande av Cosmic är en förutsättning för säker och god vård.

Sista helgen i november 2017 införs en ny version av Cosmic; R8.1. Grundutbildning i nyheterna i Cosmic R8.1 sker genom ett nytt e-learningkoncept där samtliga Cosmicanvändare tittar på instruktionsfilmer. E-learningen kommer troligen att med tiden omfatta samtliga delar av Cosmic, inte bara de som är nya i version R8.1.

Observera att utbildningen är generell och visar hur leverantören tänkt att Cosmic ska användas. I vissa fall görs lokala anpassningar och då kan filmerna skilja sig något från hur det ser ut eller fungerar i landstingets Cosmicmiljö. Utbildningen kan därför behöva kompletteras på plats med riktlinjer och/eller rutinbeskrivningar.

Instruktion inloggning och användning

Lathund e-learning R8.1 hyrpersonal

Bilagor, rekommenderade kurser (checklistor) per yrkesgrupp:

Läkare slutenvård

Läkare öppenvård/primärvård

Sjuksköterska med rätt att administrera, ge läkemedel enl. läkarordination eller generellt direktiv

Sjuksköterska/barnmorska med förskrivningsrätt

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta respektive handläggare för hyrpersonal:

Länssjukhuset Kalmar och Diagnostiskt centrum

Läkare: Terese Skarin, tel. 0480-815 58 / 070-270 51 95
Sjuksköterskor: Magnus Karlsson, tel. 0480-384 28 / 072-702 66 29

Oskarshamns sjukhus

Malin Hyseus, tel. 070-316 76 80

Västerviks sjukhus

Läkare: Ann-Margret Ottosson, tel. 070-315 93 81
Sjuksköterskor Olivia Hallberg, tel. 070-623 88 61

Primärvård

Liselott Erlingsson, tel. 0491-78 24 96

Psykiatri

Toni Lavi, tel. 0480-812 55