Informationsmaterial till patienter

Patientinformation på 1177.se

För beställning av informationskort till patienter, vänligen kontakta Anna Norrenge Söderstig, kommunikatör, (gäller endast HC i Landstinget i Kalmar län).