Ansökan och avtal

Skriftlig ansökan

Skriftlig ansökan ska göras på ansökningsblanketten. Ansökan sänds till nedanstående adress för handläggning.

Landstinget i Kalmar Län
Beställarenheten
Box 601, 391 26 Kalmar

Avtal

När en vårdenhet ansökt och blivit godkänd i Hälsoval skrivs avtal mellan landstinget och den nya vårdgivaren.

>> Avtalsmall

Annonsering

Annonsering och prövning av ansökningar sker löpande. Landstinget annonserar enligt Lagen om valfrihet (LOV) på Kammarkollegiets Valfrihetswebb.