Aktuella ackrediterade enheter MMR och KBT

Under 2018 stärker landstinget arbetet för psykisk hälsa inom primärvården genom ett nytt vårdval tätt knutet till Hälsoval.

Vårdvalet Psykisk hälsa primärvård ger dig som idag har avtal med landstinget inom kognitiv beteendeterapi (KBT)/Interpersonell Psykoterapi (IPT) inom ramen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, möjligheten att bredda ditt arbete.

Genom en särskild ansökan kan din nuvarande KBT-verksamhet bli en del av det nya vårdvalet enligt de nya villkoren. I annat fall upphör nuvarande KBT-avtal att gälla den 2018-09-01.

Inga nya ackrediteringsansökningar för KBT och MMR kommer att hanteras under 2018.