Kontaktpersoner

Landstinget

Sofia Hartz, beställarchef
0480-841 60, 070-201 23 99
sofia.hartz@ltkalmar.se

Ann-Katrin Wilhelmsson, äldresamordnare
0490-870 19, 070-674 98 92
ann-katrin.wilhelmsson@ltkalmar.se

Regionförbundet

Camilla Freedeke, handläggare sociala välfärdsfrågor
0480-44 83 84, 070-255 68 08
camilla.samuelsson@rfkl.se