Information kring tandvårdsstöd

Information till läkare angående intyg för tandvårdsstöd

I denna information kan du läsa mer om tredje steget i tandvårdsstödet, som trädde i kraft 2013-01-01 och som innebär ett bättre ekonomiskt skydd för personer med vissa sjukdomar och /eller funktionshinder. Behandlande läkare har en viktig och tydlig roll i detta eftersom giltigt läkarintyg måste finnas för att patienten ska kunna få tandvårdsstödet.

Instruktioner för intyg F-tandvård - Cosmic

Mer information

Det nya tandvårdsstödet på 1177 -Informationsbroschyr till vårdpersonal kring det nya tandvårdsstödet

Tandvårdsstöd - En lathund för vårdpersonal

Har du funderingar?

Kontakta:
Camilla Ohlsson
Nathalie Persson