Mikrobiologiska laboratoriets provtagningsanvisningar

Rutiner vid särskilda provtagningsmaterial och frågeställningar

*Ackrediterad analys. Avdelningen är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025.

Övrig information

DC eftermiddag 2018-05-30