Nyheter från Smittskydd

  • Mässling

    Smittskyddsläkaren informerar om mässling.

  • Influensa A

    Influensa A-fall har diagnostiserats på länssjukhuset.