E-lönebesked

I april 2013 införde Landstinget i Kalmar län elektroniskt lönebesked.

Det betyder att du som medarbetare eller förtroendevald, får ett e-lönebesked istället för ett tryckt lönebesked. E-lönebeskedet innehåller samma information som det tryckta.

Det finns många fördelar med e-lönebesked. Som arbetsgivare gör vi det för att skona miljön och spara pengar. Det är också ett led i vår strävan att hantera information på ett mer modernt och effektivt sätt.

Fördelar för dig

 • Tillgängligt via Internet var du än befinner dig
 • Enkelt att gå tillbaka och kontrollera gamla uppgifter
 • Tillgång till e-lönebesked en dag tidigare
 • Sparas per automatik i 18 månader
 • Påverkas inte av adressändringar
 • Du är med och bidrar till att minska pappersförbrukning och transporter

E-lönebeskeden via webbplats

Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, får du ditt e-lönebesked via den här webbplatsen

För att du ska kunna logga in behöver du en e-legitimation. Information om hur du skaffar dig en e-legitimation, finns på
www.e-legitimation.se

 

Alternativ till E-legitimation

Om du får din lön insatt till konto i Nordea eller Swedbank/Sparbank kan du välja att anmäla dig till deras respektive internetbank och se ditt e-lönebesked där.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken

 • Logga in på Internetbanken
 • Sätt markören på "Startsida" och välj "Elektroniska dokument"
 •  Under rubriken "Information" hittar du "Anmälan/Avanmälan e-lönebesked".

Du som har Nordeas Internettjänst

 • Logga in på Internetbanken. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
 • Sätt markören på "Konton" och välj "e-lönespecifikation"
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan", signera på vanligt sätt och klicka OK.

Har du frågor om e-lönebesked kan du kontakta

Lönebesked via posten

Du som inte har tillgång till dator med internet-uppkoppling eller av annat skäl inte kan ta del av e-lönebeskedet, ges möjlighet att behålla lönebeskedet via posten. Kontakta Mildred Persson, 0480-841 59 eller Ann Ohlsson, 0480-842 39 vid Personalenheten, landstingsdirektörens stab.