Kontakta oss

Här hittar du olika sätt att kontakta oss.

För att hitta vård eller få sjukvårdsupplysning

Om du blir sjuk kan du dygnet runt ringa 1177 så får du råd och vägledning om vad du ska göra och vart du ska vända dig. Vid allvarlig akut sjukdom eller olycksfall - ring 112 för ambulans.

Om du inte är nöjd med den vård som du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Läs mer om att lämna patientsynpunkter

När du söker jobb hos oss

Landstingets tjänstemannaledning

Politiker i landstinget

Landstingets pressrum

Allmänna frågor om vår verksamhet

Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Dessa ärenden hanteras istället via våra säkra e-tjänster eller genom att du kontaktar din mottagning via telefon.

Vid allmänna synpunkter eller frågor om våra verksamheter kontaktar du oss här: 

Landstinget i Kalmar län (diarium)
Kommunikationsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (sjukhusen, diagnostiskt centrum)
Psykiatriförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen (hälsocentraler, barnhälsovård, sjukvårdsrådgivningen 1177, asyl- och flyktinghälsovård)
Folktandvården
Landstingsservice (fastigheter, drift mm) 
Beredskap

Dataskyddsombud

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter vänder du dig till landstinget i Kalmar läns dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 0480-840 00
E-post: dataskyddsombud@ltkalmar.se