Dator- och Internetanvändning

För att tydliggöra Landstinget i Kalmar läns syn på användningen av datorer och Internet för anställda och användare av gästinternet har följande Regel för dator- och internetanvändning tagits fram.