Anmälningspliktiga sjukdomar och SMITTSKYDDSBLAD

Anmälningspliktiga sjukdomar

Information från Folkhälsomyndigheten om sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen.

Folkhälsomyndighetens årsrapport 2016 angående rapporterade anmälningspliktiga sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information från Folkhälsomyndigheten

Säkerhetsdatablad för smittämnen

Säkerhetsdatablad för smittämnen beskriver egenskaper hos smittsamma mikroorganismer och ger vägledning för hur dessa bör hanteras. Information från Folkhälsomyndigheten.

Smittbärarpenning

Information från Försäkringskassan.

SMITTSKYDDSBLAD

Saknar du någon patientinformation på annat språk kan du söka på Vårdgivarguiden.