Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Basala hygienrutiner och klädregler för personal inom Landstinget i Kalmar län

Lokalt dokument för regler samt informationsmaterial för basala hygienrutiner finns att läsa mer om under sidan Hygienregler

Mätningar

Lokala mätningar av BHK genomförs varje månad.

Två gånger om året (mars och oktober) ligger resultatet av de lokala mätningarna till grund för nationell mätning.

Information (instruktioner och protokoll) kring mätning av basala hygienrutiner och klädregler finns på Landstingets intranät Navet.

Resultat av mätning kring basala hygienrutiner och klädregler redovisas under patientsäkerhet