Informationsmaterial

Affischer och broschyrer gällande hygienregler

Affisch för patienter

En affisch som för patienter beskriver personalens hygienregler.
Beställs via Centralförrådet - art. nr. 517792.

Affisch för vårdpersonal

Affisch "Våra hygienregler" för att förebygga infektioner
Beställs via Centralförrådet - art.nr. 517792. 

Affisch "Smittsam magsjuka" 

Produktkatalog

Produktkatalog för upphandlade handskar och tillbehör "Handskar för alla händer".

Broschyr för vårdpersonal

A5-folder: Hygienregler för personal

Folder som innehåller en sammanfattning av landstingets hygienregler. Foldern är avsedd för landstingsanställd personal i patientnära arbete. Lämplig att dela ut vid nyanställningar och vikariat. (Finns att beställa i landstingets webbshop för trycksaker. Kräver åtkomst till landstingets intranät Navet.)

Vart jag mig i vården vänder...

En A4-affisch som vänder sig främst till patienter och närstående gällande handhygien samt övrigt att tänka på för att minska risken att sprida infektioner.
Beställs via Centralförrådet - art.nr. 502379

En dekal som vänder sig till både vårdpersonal och patienter gällande handhygien. 8 dekaler per ark.
Beställs via Centralförrådet - art.nr. 99113

Ett inplastat blad som vänder sig till både vårdpersonal och patienter gällande handhygien.
Beställs via Centralförrådet - art.nr. 502539

Multiresistenta bakterier - skylt

Skylt för patienter - information om provtagning för multiresistenta bakterier

Preoperativ huddesinfektion - informationsblad

Tvättinstruktioner och informationsblad på fler språk finns på Fresenius-kabis hemsida.