Nyhetsarkiv

2012-10-11 Multiresistenta bakterier

Nu finns uppdaterade dokument på Vårdhygiens hemsida. Dokumenten är uppdaterade riktlinjer och provtagningsrutiner för multiresistenta bakterier - MRSA/ESBL/VRE

2012-10-10 Kommunala riktlinjer för vård och omsorg

Samtliga kommunala riktlinjer för vård och omsorg har reviderats och nu är nya versioner publicerade.

2012-09-27 Nya vårdhygieniska riktlinjer för skabb

På förekommen anledning finns nu nya vårdhygieniska riktlinjer publicerade på Vårdhygiens hemsida 

2012-05-29 Hygienregler för läkemedelsförråd

Vårdhygien har tagit fram en instruktion att ha som hjälp för att hålla god hygien i läkemedelsförråden. Hygieninstruktioner för läkemedelsförråd (länk)

2012-02-06 Nytt/ändrade dokument

Under "riktlinjer för smittämnen" finns ett nytt publicerat dokument;

Vårdhygieniska riktlinjer för Tuberkulos

Det finns även uppdaterade dokument som publicerats i ny version.

Vårdhygieniska riktlinjer (städning, desinfektion, tvätt och avfall);
Virusorsakad gastroenterit
Clostridium difficile
Desinfektion och städning i samband med vissa smittämnen

Nya mallar och en skylt (städning, desinfektion, tvätt och avfall) finns på sidan "Informationsmaterial"
Epidemiologiblad vid utbrott av gastroenterit för patienter
Epidemiologiblad vid utbrott av gastroenterit för personal
Skylt smittsam magsjuka