Forskning och förbättring

Landstingets övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård.

Målet nås genom att ständigt förbättra verksamheten med hjälp av bland annat forskning, utveckling och förbättringsarbete.

Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet genomsyrar landstinget och vi strävar hela tiden efter att ge dig som patient en bättre hälso- och sjukvård.

På dessa sidor kan du läsa mer om landstingets forsknings- och förbättringsarbete.