Forskning

Landstinget bedriver forskning för att få ökad förståelse och använda vetenskap för att ge patienter bättre hälso- och sjukvård.

Forskning är en viktig del av Landstinget i Kalmar län och dess verksamhet. Den medicinska diagnostiken, åtgärder den kan leda till i form av behandling samt insatser av rehabiliteringskaraktär bygger alla på en grund av vetenskap, forskning och utveckling samt beprövad erfarenhet.

Landstingen tillsammans med staten har ett gemensamt ansvar för den kliniska forskningen i Sverige, vilket Landstinget i Kalmar län medverkar i med strävan att med forskning och utveckling bidra till bättre hälsa, ökad livskvalitet samt minskade samhällskostnader. För patienter innebär detta bättre hälso- och sjukvård. www.kliniskastudier.se

Inom Landstinget i Kalmar län strävar man efter att ha många medarbetare med egen erfarenhet av forskning, samt att öka förståelsen om hur forskning och dess resultat utvecklas, vilket är en viktig del i att förstå hur denna vetenskap kan användas på bästa möjliga sätt.

På denna sida kan du läsa om forskning och utveckling inom Landstinget i Kalmar län. Detta har även kopplingar till landstingets arbete med kvalitet och förbättring.

English summary of research at Kalmar County Council