Forskningsanslag

Här finner du information angående ansökning för olika slags forskningsanslag.

Interna forskningsanslag

En vetenskaplig meritering av landstingets medarbetare är viktig dels för att vi själva skall generera ny kunskap men även för att det förbättrar våra möjligheter att inhämta, validera och implementera den stora mängd ny kunskap som varje dag genereras inom medicin och vård.

I slutändan handlar allt om att erbjuda invånarna i Kalmar län Sveriges högsta vårdkvalitet och säkerhet baserad på vetenskaplig evidens.

Medarbetare vid Landstinget i Kalmar län ges möjlighet att under begränsad tid arbeta med forskning på arbetstid. Det finns möjlighet att söka doktorandmedel, postdokmedel samt medel för forskningsprojekt och handledning.

Ingrid Wåhlin
Forskningshandledare
Telefon: 0480-426 684, 076-771 77 65
Forskningsenheten, Landstinget i Kalmar län

Externa forskningsanslag

Exempel på organisationer där forskningsmedel kan sökas

 

Ansökan till forskningsutbildning

- Kurs i forskningsmetodik anordnad av FORSS
- Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet