Forskningskompetens

Vetenskaplig forskning blir allt viktigare inom hälso- och sjukvård för en framgångsrik och kvalitetsäkrad vård.

Via länken nedan hittar du sammanställning över medarbetare i landstinget med forskningskompetens.

Forskningskompetens, Landstinget i Kalmar län