Kliniska prövningar

En klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

Landstingets Forskningssektion är en lokal kontaktpunkt för alla typer av frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska prövningar.

Forskningssektionen är också en kontaktnod till företag och forskare som behöver assistans med att identifiera kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier, kontakt via mail till
kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Forum Sydost är regional nod för Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland/Linköpings universitet och Region Jönköpings län. Uppdraget är att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier inom rådande regelverk.
Målet är att fler kliniska studier med hög kvalitet kan drivas för en bättre hälso- och sjukvård.

Ett nätverk av regionens forskningssjuksköterskor har även etablerats.