Regionalt och lokalt samarbete

  • Inom det regionala och lokala samarbetet är Landstinget i Kalmar län en aktiv part i FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) som delar ut forskningsmedel och stärker forskningssamarbetet i regionen.

  • I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Landstinget i Kalmar län tillsammans med 31 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Länk till Forska!Sveriges hemsida: http://www.forskasverige.se/

  • Landstinget i Kalmar län ingår tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland/Linköpings universitet i Forum Sydost som är en stödenhet för kliniska studier. Samarbetet består utöver sex regionala noder av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet. 

  • En professur i hälsovetenskap delas mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Landstinget har också ett nära samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet som står för frontkunskaper inom IT i vården.

  • Genom Linnéuniversitetet skapas nya möjligheter till forskningssamverkan.
  •  
  • Som en av deltagarna i KOF-SYD har Folktandvården i Kalmar län tillsammans med Malmöfakulteten startat flera forskningsprojekt.