Moln

Kvalitet och förbättring

Att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter är av yttersta vikt för oss inom Landstinget i Kalmar län.

Landstingets övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som invånare.

Vi har en nollvision för vårdskador, vilket innebär att vi strävar efter: inga undvikbara dödsfall, inget undvikbart lidande, ingen undvikbar väntetid, ingen hjälplöshet samt inget slöseri med resurser. En viktig del i arbetet med denna nollvision är det ständigt pågående förbättringsarbetet.

På dessa sidor kan du läsa mer om landstingets kvalitets- och förbättringsarbete.