Förbättringsarbete

Här hittar du exempel på pågående förbättringsarbeten inom Landstinget i Kalmar län.

Hemsjukhuset
Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare vårdsituation för många äldre i Borgholm.

Vård och omsorg om de mest sköra äldre
Här hittar du information om Landstinget i Kalmar läns arbetet med att förbättra vård och omsorg om de mest sköra äldre.

Varje dag lite bättre - kraften hos många!
Varje dag lite bättre - kraften hos många! är landstingets strategi med systematisk förbättring av verksamheten med hjälp av allas insats och engagemang för att möta de utmaningar vi har framför oss.

Sveriges bästa sjukhusmat
Ett förbättringsarbete med målet att tillaga och servera landets bästa sjukhusmat till inneliggande patienter och kunder i restaurangerna och caféerna på samtliga sjukhus i Kalmar län.