Varje dag lite bättre - kraften hos många!

Genom systematisk förbättring av vår verksamhet, där allas insats och engagemang behövs, ska vi möta de utmaningar vi har framför oss.

Varje dag lite bättre - kraften hos många! är vår strategi där vi genom ett systematiskt förbättringsarbete ständigt ska förbättra resultat och upplevelse för dig som invånare.

Här hittar du information om strategin, metoder och verktyg i förbättringsarbetet och om vårt värdegrundsarbete.