Bakgrund till "Varje dag lite bättre"

Varje dag lite bättre – kraften hos många! är vårt landstings väg och förhållningssätt för att uppnå bästa tänkbara kvalitet.

Den 26 april 2007 tog Landstingsfullmäktige beslut om att satsa ytterligare på forskning och utveckling. En satsning som fick namnet: Varje dag lite bättre - kraften hos många!

Genom långsiktighet, små förbättringar varje dag av alla medarbetare och chefer och en strävan efter att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter i utvecklingen av vården möter vi de utmaningar vi har framför oss.

Sedan satsningen på systematiskt förbättringsarbete startade har vi gått ifrån öar av förbättringsarbete till en förbättringsanda i vardagen. Varje dag lite bättre - kraften hos många! är ett etablerat begrepp i verksamheten och står för ett ledarskap och ett medarbetarskap där arbetet genomsyras av ett ständigt, systematiskt och processorienterat förbättringsarbete och lärande.