Sammanfattningar förbättringsarbeten

Här kan du läsa om förbättringsarbeten gjorda av verksamheten i Landstinget i Kalmar läns förbättringsprogram. Om du vill veta mer om teamens arbeten se kontaktperson respektive förbättringsarbete.