Metoder och verktyg

Här finner du några utvalda metoder och verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete.

 • Förbättringsmetoden med PGSA-hjulet, grundmodellen för förbättringar
 • Fiskbensdiagram, verktyg för nulägesanalys
 • 5S, ett verktyg för att skapa en trivsam och lättarbetad arbetsplats
 • Flödesschema för att beskriva en process
 • SWOT- metoden, verktyg i arbetet med verksamhetsidé, värderingar, vision
 • SMARTA mål, hjälp att formulera mål i förbättringsarbetet
 • Värdekompassen, metod för att beskriva värdet av vården för en specifik patientgrupp i fyra dimensioner
 • Värdeberäkning, verktyg för att visa effekter av förändringsarbete
 • PMI (plus, minus, intressant), problemlösning för individ eller arbetsgrupp
 • Relationsstjärnan STAR, bedömning av arbetsgruppen
 • Poster, presentation och sammanfattning av ett projekt/arbete
 • Brainstorming, hjälp för kreativiteten och bra verktyg för att hitta nya idéer

Nedan finner du beskrivningar, instruktioner samt arbetsmaterial kring de olika metoderna och verktygen.