Bra bemötande och delaktighet

Bra bemötande och delaktighet är ett av landstingets fokusområden.

Landstinget har med inspiration från en vårdgivare i USA, Cleveland Clinic, som också är känt för att framgångsrikt bedriva utvecklingsarbete, tagit fram filmen "Vi möter människor" för att ge särskilt fokus på bemötandefrågan.

Filmen vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

Tanken är att filmen, som används i det interna värdegrundsarbetet, tilltalar flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är även i vardagen.