Varjedag-berättelser

Varjedag-berättelser bidrar till en mer levande och tydlig värdegrund och i förlängningen till en säkrare hälso- och sjukvård.

Verkliga, positiva och berörande Varjedag-berättelser från organisationen är ett verktyg som används för att levandegöra landstingets värdegrund. Genom fokus på värdegrundsfrågor och metod för att mer systematiskt ge uppmärksamhet åt positiva krafter har satsningen på "Varjedag-berättelser" bidragit till att landstingets värdegrund blivit mer levande och tydliggjord.

Berättelserna svarar på frågan om vilka vi är, vart vi är på väg och vilka vi vill vara. De belyser och konkretiserar samt ger vardagsnära kopplingar till landstingets värdegrundsord; öppet, engagerat och kunnigt.

Arbetet lyfter fram den enskilda medarbetarens möjlighet att påverka landstingets gemensamma resultat. Det har bidragit till en mer tillåtande organisationskultur där goda insatser premieras och gett fördjupad förståelse för hur vi ska kunna överträffa våra patienters förväntningar, öka tryggheten och i förlängningen bidra till en säkrare hälso- och sjukvård.

Sedan 2014 har arbetet med Varjedag-berättelser särskilt fokus på Bra bemötande. I detta arbete har bland annat en film, "Vi möter människor varje dag", tagits fram.