Innovationer i Kalmar län – rådgivning och innovationsstöd

Landstingets Innovationssluss ger stöd till landstingets medarbetare som har en idé som man vill utveckla och få ut på marknaden.

Slussen kan också vara ett stöd till företag inom regionen som vill testa sina prototyper eller vill ha hjälp med konsultation.

Tillsammans med Almi kan landstinget erbjuda innovationsstöd. Stödet är ytterligare ett verktyg i förbättringsarbetet för att öka kvalitén inom vård och omsorg.

Kontakta Utvecklings- och folkhälsoenheten för att få hjälp med rådgivning eller innovationsstöd.