Kliniska träningscenter (KTC)

Landstinget har tre kliniska träningscenter, ett KTC på Länssjukhuset i Kalmar och två lokala på Oskarshamns respektive Västerviks sjukhus.

De kliniska träningscentren erbjuder all vårdpersonal i landstinget eller studerande vid läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- samt arbetsterapeututbildningen en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter.

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentren. Se utbildningssidan där du hittar mer information och länkar för anmälan.

Vi erbjuder dig att i lugn och ro träna olika medicintekniska och kommunikativa kliniska färdigheter, enskilt eller i grupp. De kliniska träningscentren är även avsedda som en mötesplats för alla där erfarenheter kan utbytas och ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper främjas. Medarbetare och studenter kan träna kliniska färdigheter för att få kompetens och trygghet i möten med patienter.

Träningscentren är utrustade med simuleringsutrustning som används som pedagogiskt hjälpmedel. Med hjälp av dessa kan man öva verklighetstrogna akuta händelser där kliniska metodövningar vävs samman i ledarskap och teamarbete. Hal är en vuxen man/helkroppssimulatordocka för simulerade övningar. Hal används för att träna olika scenarier/patientfall, både teamträning och enskild träning.

För information om vilka träningsmöjligheter som erbjuds, se dokument nedan eller kontakta oss.