Utbildningar vid de kliniska träningscentren

Länets kommuner har här möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid de kliniska träningscentren.

Landstingets kliniska träningscenter (KTC) på länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns och Västerviks sjukhus erbjuder under 2018 utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet.

För mer information se respektive sjukhus kliniska träningscenter.