Utbildningar vid kliniskt träningscenter Oskarshamn

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Oskarshamns sjukhus.

Landstingets kliniska träningscenter (KTC) i Oskarshamn erbjuder utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet.

Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

Kurser för våren 2019 (nytt fönster)

Uppdaterad 20181214, Höftfraktur 25 mars. 

Uppdaterad 20181213, MI-utbildning med start 4 april.

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen eller samordnaren. 

Frågor gällande Kompetensportalen mailar du till johnny.svedin@ltkalmar.se

Vi erbjuder oss även att vara med och komponera ihop utvecklingsdagar för olika verksamheter utifrån era behov.