Kvalitetsjämförelser

Här hittar du kvalitetsjämförelser inom hälso- och sjukvård, omsorg och folkhälsa.

Kvalitetsjämförelser stimulerar till att analysera verksamheten, lära av varandra, utveckla och förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Vården i Siffror, Öppna jämförelser, Nationella patientenkäten, Vårdbarometern och Nationella utvärderingar är exempel på jämförelser.