Utvärdering diabetesvård

Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården utifrån perspektiven: strukturer, processer och resultat. Inklusive bedömningar och rekommendationer.

2011 Rapport Nationell utvärdering – Diabetesvård – Rekommendationer, bedömning och sammanfattning på Socialstyrelsen.se (nytt fönster)