Utvärdering hjärtsjukvård

Socialstyrelsen har 2009 gjort en utvärdering av hjärtsjukvårdens processer och resultat i hela landet.

Rapportens syfte är att öppet jämföra och utvärdera den svenska hjärtsjukvården.

Utvärderingen har utgått från 45 indikatorer som speglar olika delar av hjärtsjukvården.
Rapporten visar hur utvecklingen i landet ser ut över tid, men det finns också landstingsjämförelser och jämförelser mellan sjukhusen.

Rapporter:
2009 Rapport och bilagor Nationell utvärdering – Hjärtsjukvård–på Socialstyrelsen.se (nytt fönster)

Sammanfattningar samt kommentarer indikatorer, av Landstinget i Kalmar län: