Utvärdering psykiatrisk vård

Socialstyrelsen har 2010 gjort en utvärdering av den landstingsfinansierade vuxenpsykiatrins processer, resultat och kostnader.

Syftet är att belysa och värdera kvaliteten genom indikatorbaserade jämförelser mellan landsting med nationell tillgänglig data.

Rapportens syfte är att stimulera till förbättringar och utveckling av vården genom att ta ett steg på vägen mot att öppet kunna jämföra och utvärdera den psykiatriska vården i Sverige.

2010 Rapport Öppna jämförelser och utvärdering Psykiatrisk vård - ett steg på vägen på Socialstyrelsen.se (nytt fönster)