Utvärdering strokevård

Socialstyrelsens utvärdering belyser strokevårdens strukturer, processer, resultat och kostnader.

Syftet med utvärderingen är att följa upp och bedöma såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som drabbats av stroke.

2011 Rapport och bilagor Nationell utvärdering – Strokevård– Rekommendationer, bedömning och sammanfattning på Socialstyrelsen.se (nytt fönster)