Öppna jämförelser cancer

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och kostnader jämför vården i landstingen för tio vanligt förekommande cancersjukdomar i Sverige.

Rapporten, som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen (SoS), innehåller jämförelser mellan landstingen när det gäller medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader.

Rapporten har två syften, dels att utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer som vill förbättra cancersjukvården, dels att ge medborgare insyn i vad den gemensamt finansierade cancersjukvården åstadkommer.