Öppna jämförelser - En god vård?

Övergripande uppföljning från Socialstyrelsen utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.

Rapporten handlar om vårdens kostnader och kvalitet, hur vården bidrar till bättre hälsa och om medborgarna har tillgång till den vård de behöver.

Öppna jämförelser 2017 - En god vård?

Sammanfattande analys för Landstinget i Kalmar län