Öppna jämförelser folkhälsa

Öppna jämförelser folkhälsa redovisar mått uppdelade på levnadsvillkor, levnadsvanor samt hälsoeffekter.

Öppna jämförelser folkhälsa redovisar 21 mått uppdelade på levnadsvillkor, levnadsvanor samt hälsoeffekter.Öppna jämförelser folkhälsa har tagits fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.

Öppna jämförelser folkhälsa syftar till att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer inom området samt att stimulera till förbättringsarbete inom folkhälsoområdet.