Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är en gemensam jämförelse mellan landsting inom svenska hälso- och sjukvården.

Syftet är främst att skapa nöjda och tillfredsställda patienter och medarbetare samt kliniska resultat av högsta klass.

Från och med 2016 publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en mängd kvalitets- och annan data på webbplatsen Vården i siffror, ofta med mer kontinuerlig uppdatering. Från och med 2018 publicerar SKL Hälso- och sjukvårdsrapporten.

Hälso- och sjukvårdsrapport 2018

Områdeskommentarer Hälso- och sjukvårdsrapport 2018

Här hittar du även rapporter från 2010 - 2018 samt landstingets områdesvisa analyser till våra resultat med beskrivningar av förbättringsåtgärder: