Jämlik vård - kvinnors hälso- och sjukvård

2015 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.

I rapporten presenteras indikatorer som visar processer och resultat inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.

Rapport: Jämlik vård - kvinnors hälso- och sjukvård

Landstinget i Kalmar läns kommentarer till rapporten:

Cancersjukvård
Graviditets- och förlossningsvård
Gynekologisk vård