Jämställd vård

En samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Rapporten omfattar två nyckeltal för politisk representation, fyra för arbetsvillkor och sammanlagt 17 för hälso- och sjukvård, utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid, samt ekonomiskt bistånd.

Öppna jämförelser Jämställdhet.

Landstinget i Kalmar läns kommentarer till rapporten:

Service till invånarna

Arbetsvillkor